20. tammikuuta 2012

Selvityspyyntö STM:n, TTL:n ja THL:n toimista sisäilma-asiassa

Eduskunnan varapuhemies Joutsenlahti on tehnyt valtiontalouden tarkastusvirastoon selvityspyynnön sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimista liittyen sisäilmakysymykseen. "Tilanne on edelleen sama kuin 16 vuotta sitten: sairastuneet ovat vailla apua ja perusoikeuksia, ja rakentamisen laadun sanelee terveellisyyden sijaan kustannus- ja energiatehokkuus." Selvityspyynnön liitteinä on Homepakolaiset ry:n kirjeet STM:lle ja TTL:lle. Selvityspyynnön perustelut on luettavissa Joutsenlahden blogista.